Starten på Stockholm marathon 2010 har precis gått. Drygt 20 000 löpare ger sig iväg. Foto: Tommy Berlin

Summering av löparsäsongen 2010, DEL 2


2010-12-22 | Reportage |

I förra artikeln kom vi fram till att intresset för löpning i Sverige fortsatte att växa under 2010 och att de allra flesta loppen i Sverige har ökat i deltagarantal. I den här artikeln gör Loppen.se gör en djupdykning i resultatlistor från Stockholm marathon och jämför 2010 års resultatnivåer med tidigare decennier.

Hur står sig resultaten i Stockholm marathon 2010 mot tidigare tidigare års lopp. Har det ökande intresset för löptävlingar gjort att fler så kallade ”elit-tider” presteras av Svenska löpare idag än tidigare år?

Med ”elitmotionär” menar man oftast män som springer under 3 timmar på marathon och kvinnor som springer under 3.30. ”Elit” bland svenska män säger man om löpare som kvalificerar sig för SM, viket innebär 2.40 för herrar och 3.20 för damer.

Stockholm marathonstatistik

Statistik är alltid intressant i löparsammanhang och nedan är en sammanställning från fyra olika Stockholm marathon över hur många löpare som klarade att springa på tider som man betecknar som ”elittider” med svenska ögon mätt.

Stockholm marathon 2010

Manliga svenska löpare
 • Snabbare än 2.20 : 0 löpare
 • Snabbare än 2.30 : 10 löpare
 • Snabbare än 2.40 : 23 löpare
 • Snabbare än 3.00 : 157 löpare

Kvinnliga svenska löpare
 • Snabbare än 2.40 : 1 löpare
 • Snabbare än 2.50 : 3 löpare
 • Snabbare än 3.00 : 8 löpare
 • Snabbare än 3.10 : 17 löpare


Stockholm marathon 2000

Manliga svenska löpare
 • Snabbare än 2.20 : 1 löpare
 • Snabbare än 2.30 : 6 löpare
 • Snabbare än 2.40 : 21 löpare
 • Snabbare än 3.00 : 178 löpare

Kvinnliga svenska löpare
 • Snabbare än 2.40 : 1 löpare
 • Snabbare än 2.50 : 3 löpare
 • Snabbare än 3.00 : 10 löpare
 • Snabbare än 3.10 : 20 löpare


Stockholm marathon 1990

Manliga svenska löpare
 • Snabbare än 2.20 : 3 löpare
 • Snabbare än 2.30 : 13 löpare
 • Snabbare än 2.40 : 54 löpare
 • Snabbare än 3.00 : runt 400 löpare

Kvinnliga svenska löpare
 • Snabbare än 2.40 : 1 löpare
 • Snabbare än 2.50 : 5 löpare
 • Snabbare än 3.00 : 7 löpare
 • Snabbare än 3.10 : 13 löpare


Stockholm marathon 1986

Manliga svenska löpare
 • Snabbare än 2.20 : 9 löpare
 • Snabbare än 2.30 : 37 löpare
 • Snabbare än 2.40 : 137 löpare
 • Snabbare än 3.00 : runt 700 löpare

Kvinnliga svenska löpare
 • Snabbare än 2.40 : 2 löpare
 • Snabbare än 2.50 : 6 löpare
 • Snabbare än 3.00 : 10 löpare
 • Snabbare än 3.10 : 23 löpare


Färre elitlöpare idag

Det man kan utläsa ur statistiken ovan är att segmentet ”elit” och ”elitmotionärer” för herrar är klart mindre 2010 än för 20-30 år sedan medan för de kvinnliga svenska elitlöparna är resultaten i princip desamma. Däremot har segmentet ”vanlig motionär” som springer runt 4 timmar ökat markant procentuellt under de senaste årens löparboom.

Slutsatsen är denna analys är att elit-bredden och elitmotionär-bredden inte har växt trots det ökande antalet människor som tränar löpning i Sverige. Det verkar som om det är fler idag som springer för att de upptäckt vilken bra motionsform löpträning är och inte i första hand med ambitionen att pressa sina tider och träna många pass i veckan. Det som framtiden får utvisa och som ändå kan vara en trolig effekt är att det ökande intresset för att tävla i löpning ändå resulterar i att Sverige på sikt får fram fler löpartalanger när intresset för löpning är stort.

Fler inlgg/nyheter >>

Skriv grna en kommentar och bidra till innehllet!


Mer om lpning och trning